Banovići: Usvojen dopunjeni plan kapitalnih ulaganja do 2021.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Banovići usvojen  je Program  rada  Općinskog načelnika i Općinskog organa uprave za 2018. godinu, kao i Programi rada nekoliko javnih ustanova. Podržan je i izvještaj o realizacji kapitalnih projekata za 2017., kao i izmjene i dopune liste kapitalnih projekata za period 2017./ 2021. godina.

Pročitajte...