Belmin Tukić i Tahir Agić osvojili zlatne medalje na izložbi inovacija u Makedoniji

Na Međunarodnoj izložbi inovacija, patenata, industrijskog dizajna, novih tehnologija i proizvoda MAKINOVA i EKONOVA 2019. održanoj u Skoplju od 7.do 10. novembra učestvovali su najbolji predstavnici državnih takmičenja iz Makedonije, Bugarske, Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije. U konkurenciji osnovnih škola u obje discipline dodijeljeno su po tri medalje. Belmin Tukić učenik OŠ Pazar za koju je dobio pravo učešća na bazi izvrsnih rezultata sa Drżavne Smotre naučno tehničkog stvaralaštva mladih BiH u Bugojnu ove godine, a sada učenik prvog razreda Elektrotehničke škole je u disciplini EKONOVA osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju gdje je predstavio inovaciju za efikasno korištenje sunčeve energije Arduino solarni pratioc, pod mentorstvom prof. Damira Spahića.

U naučno tehničkoj disciplini inovacije MAKINOVA 2019, Tahir Agić, učenik devetog razreda OŠ Mejdan Tuzla osvojio je prvo mjesto i zlatnu medalju za Arduino Car Stop ležeći policajac za bezbjednije kretanje pješaka, također pod mentorstvom prof. Damira Spahića.

Belmin i Tahir su na najbolji način predstavili Bosnu i Hercegovinu, škole iz kojih dolaze i svoju ljubav prema IT tehnologiji i inovacijama.

To je potvrdilo i interesovanje predsjednika Sjeverne Makedonije gosp. Steve Pendarovskog za njihove inovacije i njihov rad kao i maksimalan broj bodova devetočlanog žirija sastavljenog od eminentnih profesora i doktora nauka sa Univerziteta u Skoplju.

Međunarodna izloźba inovacija odrżana je u organizaciji Narodne tehnike Makedonije i Saveza inovatora Makedonije pod pokroviteljstvom predsjednika Sneverne Makedonije Steve Pendarovskog, a u saradnji sa Narodnom tehnikom BiH Sarajevo.

Ovo je veliki uspjeh za naše mlade inovatore i našu državu kao i motiv da proizvode još bolje i inventivnije tehnološke proizvode u BiH.

Pročitajte...