Benefite projekta sanacije poplava koji finansira Svjetska banka danas osjeća pola miliona ljudi u BiH

Rezultati projekta sanacije hitnih šteta od poplava koji je finansirala Federalna vlada iz kreditne linije Svjetske banke Projekat predstavljeni su danas u Srebreniku. Riječ je o petogodišnjem projektu u koji je bila uključena 21 općina u Federaciji, a koje su pogođene poplavama proglasile stanje elementarne nepogode, kao i 10 institucija i organizacija iz Fsederacije. Ukupna vrijednost projekta za cijelu BiH je oko 100 milona dolara od čega je 75,7 miliona dolara utrošeno za projekte u Federaciji. Opširnije u video prilogu.