Berton: Političari, a ne međunarodna zajednica, odgovorni su za napredak u BiH

Budući da će ove godine u oktobru u Bosni i Hercegovini biti održani opći izbori, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce G. Berton pozvao je bosanskohercegovačke političare da se udalje od retorike podjela i uskih političkih interesa, jer, kako je rekao u razgovoru za Fenu, vrijeme je da BiH ostvari značajan napredak.

Piše: Jelena Marković

– Politički lideri imaju odgovornost da stvore povoljnu političku klimu i rade na zadovoljenju stvarnih potreba građana ove zemlje – kazao je.

Osvrnuvši se na rad Misije OSCE-a u BiH u prethodnoj godini, napomenuo je da je njihova svrha ostvarenje višeg stepena prosperiteta i sigurnosti u BiH, što bi trebalo da dovede do poboljšanja kvaliteta života svih građana BiH, a to, ističe, ne može biti postignuto za samo godinu dana.

– Ja lično, kao i svi zaposleni u Misiji, predano radimo na ispunjenju tih ciljeva i zadataka, a sudeći prema reakcijama koje dolaze od građana i naših partnera, možemo reći da smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u prošloj godini. Naravno, uvijek se može uraditi više – smatra Berton.

Naglasio je da je svaki događaj koji Misija OSECE-a u BiH organizira, bez obzira da li se radi o školama, zakonodavnim institucijama, medijima ili pravosuđu, od lokalnog do najvišeg nivoa vlasti, doprinosi, na određeni način, poboljšanju kvaliteta života u BiH. To je, kaže, njihov primarni cilj.

Naveo je neke od takvih aktivnosti, kao što je podrška koju je Misija OSCE-a pružila inicijativi srednjoškolaca iz Jajca, s ciljem sprječavanja daljnjih podjela u obrazovanju, a koja je dovela do odustajanja od stvaranja novog primjera “dvije škole pod jednim krovom”.

Osim toga, prošle godine Misija OSCE-a u BiH uspješno je okončala Projekt jačanja kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina, čiji je cilj bio povećanje kvaliteta i efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina.

– U okviru ovog Projekta izdvojena su sredstva za organiziranje posebnih obuka za tužioce, sudije, advokate i službenike za podršku svjedocima u predmetima ratnih zločina, a zaposleno je i stručno osoblje u sudovima i tužilaštvima – pojasnio je Berton.

Također, podsjetio je i na nastavak jačanja mreže Koalicija za borbu protiv mržnje, navodeći da na području BiH trenutno djeluje 31 koalicija koje rade na promoviranju tolerancije, sprječavanju incidenata motiviranih mržnjom te reakciji zajednice na takve incidente.

– Ovo su samo neki od primjera, a ima ih još mnogo. Veliki dio naših aktivnosti je ostvaren na lokalnom nivou i pravi razliku u svakodnevnom životu lokalnih zajednica, bilo da se radi o doprinosu poboljšanju kvaliteta obrazovanja ili efikasnosti pravosudnog sistema – istakao je.

Kao prioritete Misije OSCE-a u BiH za ovu godinu izdvojio je nastavak pružanja podrške bh. vlastima u jačanju vladavine prava, borbi protiv segregacije i diskriminacije u obrazovanju, poboljšanju ukupnog stanja ljudskih prava u zemlji, promoviranju tolerancije i poštivanja ljudskih prava u lokalnim zajednicama te sprječavanju korupcije i zaštiti slobode medija.

Također, napomenuo je, nastavit će raditi i u sektoru sigurnosti, s posebnim naglaskom na sprječavanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

– Naravno, budući da je ovo godina u kojoj se održavaju izbori, naša će pažnja biti usmjerena i na izborni proces u BiH – dodao je.

Imajući u vidu da je Misija OSCE-a u BiH, između ostalog, angažirana na uspostavi efikasnijeg sistema obrazovanja, posebno je istakao da BiH ne može postati prosperitetna država ukoliko ne osigura inkluzivno, kvalitetno obrazovanje za buduće generacije.

– Napredak u oblasti obrazovanja je moguć i prijeko potreban. Nažalost, djeca u BiH često se koriste kao sredstvo za ostvarenje političkih ciljeva, zbog čega problemi u školama ostaju zanemareni – mišljenja je šef Misije OSCE-a u BiH.

Također, osvrnuo se i na izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, što je još jedno od pitanja na kojima je Misija OSCE-a angažirana, konstatujući da je napredak u iznalaženju zakonskog rješenja za izmjenu Izbornog zakona i ispunjenju obaveza proisteklih iz presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, izostao.

– Za bilo kakav napredak, bilo da se radi o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, uvođenju prijeko potrebnih promjena u sistem obrazovanja ili nečem drugom, ključna je politička volja – kazao je Berton.

Kako je rekao, međunarodna zajednica pruža podršku političkim liderima u pronalaženju kompromisa, ali ona neće nametati bilo kakva rješenja.

– Politički lideri, a ne međunarodna zajednica, odgovorni su za ostvarivanje napretka u ovoj zemlji – podvukao je.

Šef Misije OSCE-a u razgovoru za Fenu ukazao je na još jedno bitno pitanje, a to je sloboda medija, koja je tokom prošle godine bila ugrožena više puta i na mnogo načina.

– Svaki napad na novinare je napad na slobodu govora. Sigurnost novinara mora biti zagarantovana u svakom demokratskom društvu, uključujući i BiH – smatra Berton.

Snažno je osudio sve pritiske na novinare u BiH, bilo kroz prijetnje po fizičku sigurnost ili na bilo kakav drugi način te pozvao nadležne institucije da učine sve što je u njihovoj moći da poboljšaju stanje slobode medija u BiH.

Dodao je da Misija OSCE-a u BiH očekuje da će svaki slučaj napada i zastrašivanja novinara biti adekvatno ispitan i procesuiran te da će tokom ove godine nastaviti sarađivati sa svim nadležnim akterima, kako bi osigurali zaštitu i poštivanje slobode medija.

Pročitajte...