Besplatna kastracija i sterilizacija pasa i ove godine u TK

Program besplatnih kastracija i sterilizacija pasa na području TK biće nastavljen i u ovoj godini. Ovaj projekat Fondacije tuzlanske zajednice počeo je 2017. godine u saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, koja snosi sve troškove kastracije i sterilizacije. „Za nepune dvije godine u TK je sterilisano ukupno 14 227 pasa. Od toga je 11 376 uličnih i 2851 vlasnički pas, a samo na podrućju Tuzle sterilisano je i kastrirano 2 625 pasa“, rekla je Andrijana Čajić iz Fondacije tuzlanske zajednice. Fondacija Dogs Trust je organizovala i besplatne obuke timova veterinarskih stanica o humanom hvatanju pasa.  „Na području TK je uključena 21 veterinarska stanica. Ovaj program se ne provodi jedino u Sapni i Teočaku. Svaka veterinarska stanica je dužna imati dva hvatača, a human način hvatanja podrazumijeva da se kod životinje izazove što manje stresa jer svakako je odvođenje i operacija vid stresa, da se taj stres smanji na minimum“, rekla je Andrijana Čajić. Vlasnici će imati priliku da u veterinarskim stanicama besplatno sterilišu pse  i ove godine. Sterilizacija i kastracija uličnih i vlasničkih pasa počinje 11. februara i trajaće do kraja decembra sa pauzom u avgustu.  Veterinarske stanice će evidentirati obrađene pse. Podaci će biti dostupni  Uredu za veterinarstvo BiH i mogli bi da se uvrste u jedinstvenu bazu podataka za cijelu BiH, ali ta baza još nije formirana.