BH novinari: Razlikovati vrijednosni sud od činjenice, kao i novinarske žanrove

U predmetima klevete u Bosni i Hercegovini najviše je presuda protiv medija, a jedan od osnovnih razloga je nerazumijevanje razlika između mišljenja i činjenica te neupućenost u novinarske žanrove, zaključili su govornici i sudionici dvodnevnog inter-profesionalnog seminara za pravosuđe i medijske aktere o zaštiti od klevete u BiH.

Također je konstatovano da novinari i advokati te profesionalni branioci principa pravičnosti i pravde i sudovi kroz primjenu zakona o zaštiti od klevete imaju bitnu ulogu u odbrani slobode izražavanja.

Tužbe za klevetu su često smišljeno ugrožavanje slobode izražavanja, slobode uredničke politike i istraživačkog novinarstva u BiH. Važeći zakoni predviđaju da kazna koja se izriče mediju ne smije biti tolika da ugrozi rad medija, što ipak nije poštovano u pojedinim presudama. Primjer je politički magazin “Slobodna Bosna” koji je bio prisiljen na zatvaranje štampanog izdanja zbog velikog broja tužbi protiv novinara, rečeno je na seminaru.

Ako je medijski sadržaj istaknut kao komentar, onda on podrazumijeva uredničko pravo, slobodu ali i odgovornosti.

– Slobodan i pravedan komentar je uredničko pravo i dio medijske slobode, što nalažu kodeksi za štampu i medije u demokratskim zemljama – kazala je izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH Ljiljana Zurovac.

Ipak, advokatica iz Zagreba Vesna Alaburić je naglasila da novinari trebaju biti svjesni da, ukoliko u komentaru kao novinarskoj formi, iznose činjenične tvrdnje na osnovu kojih izvode svoj komentar, onda tu postoji odgovornost za tačnost iznesenih činjenica, što i jeste dio standarda evropske sudske prakse.

– I za novinare i za sudstvo je važno prepoznati razlike između činjenica, vrijednosnog suda i mišljenja – dodala je.

Na kraju dvodnevne rasprave dat je set preporuka na čijem će provođenju zajedno raditi medijska i pravosudna zajednica uz uključivanje javnih zvaničnika iz političkog života i institucija vlasti, koji također moraju prihvatiti slobodu izražavanja i slobodu kritike kao temeljne vrijednosti demokratskih društava.

Cilj ovog seminara je, između ostalih, poboljšanje zastupanja novinara, urednika, izdavača i odbrana pred sudovima od optužbi za klevetu te primjena Člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i standarda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u zaštiti slobode izražavanja.

Dvodnevnu radionicu organizirali su Vijeće Evrope i Udruženje BH novinari u okviru JUFREX – Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima jugoistočne Evrope”.

Seminar je okupio advokate, sudije, medijske eksperte, novinare te međunarodne eksperte za pitanja klevete, saopćeno je iz Udruženja BH Novinari.

Pročitajte...