Biblioteke u osnovnim školama „Šerići“ i „Gornje Živinice“ obogaćene novim naslovima

Posljednjih dvadeset godina malo pažnje se posvećivalo bibliotekama u osnovnim školama. Iz Pegagoškog zavoda TK su uočili da je bibliotečki fond osiromašen i angažovali se da učenicima i nastavnicima olakšaju rad. U saradnji sa predstavnicima Rotary Cluba Tuzla i  bosansko-austrijskog udruženja „Medo“ danas su donirali knjige za lektiru osnovnim školama u Gornjim Živinicama i Šerićima.  „Naša školska biblioteka zaista nema dovoljan broj lektirnih naslova što je uveliko otežavalo rad i odvijanje nastavnog procesa. Mi smo u saradnji sa Rotary Clubom i Pedagoškim zavodom Tuzla obogatili našu školsku biblioteku sa oko 200 lektirnih naslova u vrijednosti od oko  2 300 KM“, rekla je direktorica OŠ „Šerići” Henrijeta Kadić. „Projekat nastavljamo. Ovo je druga godina implementacije, od ukupno tri godine. U okviru ovog projekta svim školama na području TK ćemo donirati po 200 knjiga“, rekao je predsjednik Rotary Cluba Tuzla Slađan Dervišević. Donatorima su uručene zahvalnice, a učenici OŠ Šerići su za njih pripremili i prigodan zabavni program. Direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča je dodao: „Svakom djetetu u kantonu želimo pružiti isto pravo na obrazovanje. To i jeste deviza Pedagoškog zavoda“. Želimo da svih 88 osnovnih škola u TK dobije isti broj lektirnih naslova koji će poboljšati kompetencije naših učenika u dijelu koji se odnosi na čitanje“. Do sada je 20 osnovnih škola u TK dobilo knjige. Nakon Šerića i Gornjih Živinica, knjige će biti donirane i osnovnim školama u Dubravama i Gračanici, također na području općine Živinice, zatim u Doboj Istoku, Sapni, Teočaku, kao i u školi u Banovići selu. Podjela knjiga u preostalim školama biće nastavljena u školskoj 2019/2020. godini.