BiH modernizuje sistem automatske identifikacije putem otisaka prstiju i dlanova

Bosna i Hercegovina modernizuje sistem automatske identifikacije putem otisaka prstiju i dlanova AFIS/APIS, koji će obezbijediti efikasniji rad i saradnju sigurnosnih agencija u zemlji, saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Također, uspostavljanjem novog AFIS-a, BiH usklađuje sistem sa zemljama Evropske unije (EU), koji ima mogućnost međunarodne razmjene podataka i jačanja prekogranične saradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala.

Korisnici AFIS sistema su Državna agancija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Brčko Distrikta i deset kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova čiji predstavnici su danas u Sarajevu potpisali memorandum kojim se utvrđuje buduća saradnja.

Ministarstvo sigurnosti BiH je vlasnik sistema i pružat će podršku nadležnim policijskim agencijama kroz smještaj i održavanje servera.

Ovim činom ispunjen je i preduslov za nabavku opreme za AFIS sistem vrijedan sedam miliona KM iz IPA programa pomoći EU.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić je izjavio da će se stvaranjem jedinstvene zbirke spornih tragova i otisaka prstiju i dlanova značajno povećati obim i efikasnost u otkrivanju krivičnih dijela u Bosni i Hercegovini.

– Ovo je snažan alat u rukama policije koji će biti od velike pomoći za otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih dijela – kazao je Mektić.

Pročitajte...