BiH nema prevenciju od poplava

BiH je rizično područje za prirodne nesreće kao što su poplave, klizišta, suše, požari. Najgore poplave zadesile su našu zemlju u maju 2014. godine godine. Šteta je procijenjena na 1,67 milijardi dolara. Od tada do danas uglavnom kroz EU fondove i pomoć koja je stizala sa donatorskih konferencija većina infrastrukturnih projekta je obnovljena. Međutim, još nema trajnog rješenja za prevenciju. Agencija za vodno područje rijeke Save vrši istraživanja i pravi mape rizika kao upozorenje za rizična područja i njihovo stanovništvo. U toku je izrada plana upravljanja rizikom od poplava u skladu sa evropskim direktivama.

Nedavne slike poplava iz Njemačke i Belgije podsjetile su građane naše zemlje na katastrofalne poplave iz 2014. godine. Prizori su to koji se ne zaboravljaju, ali i pokazuju ljudsku nemoć da ih zaustavi. Trenutna situacija kada govorimo o meteorološkoj, odnosno hidrološkoj prognozi na nivou vodnog područja rijeke Save, u Federaciji BiH je zadovoljavajuća. Plan odbrane od poplava zahtijeva i trajna rješenja. Agencija za vodno područje rijeke Save prati redovno prognoze, vrši istraživanja i pravi mape rizika kao upozorenje za rizična područja i njihovo stanovništvo. Dodaju kako je složen proces od najave padavina, meteorološke prognoze do samog oticaja ili vodostaja u rijekama. Te prognostičke platforme služe kao alat na osnovu kojeg se dalje postupa u obliku upozorenja. Sedam godina prošlo je od najvećih poplava u BiH. Infrastruktura je uglavnom obnovljena. Trajna rješenja daleko su od finalizacije. A vremenska prognoza nije dovoljna da se zaštitimo od poplava velikih razmjera i klizišta koja se pokreću od gotovo svake jače kiše. Unatoč navedenom, raduje činjenica da za naredni period ne postoje ozbiljnija upozorenja kada su u pitanju bujične poplave.

(Opširnije u videu).