BiH: Sporazum o saradnji sa CERNOM

BiH ovih je proteklog mjeseca potpisala Sporazum o saradnji sa CERNOM – Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja u području fizike visokih energija, poznato i kao najveći naučni laboratorij na svijetu. O ovome u nastavku govorimo sa Mirzom Hadžimehmedovićem, vanrednim profesorom Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

Pročitajte...