Boračkoj kategoriji u TK bit će olakšano vraćanje kredita

Boračkoj kategoriji u TK u narednom periodu bit će olakšano vraćanje kredita koje im je osigurala Vlada 2011., 2012., i 2013. godine. Svi oni koji imaju problema sa povratom kredita će putem svojih banaka uraditi plan reprogramiranja odgode kredita, ali samo korisnici koji su izgubili posao ili su im umanjeni vlastiti prihodi.Opširnije u prilogu.

Pročitajte...