Borci o novom zakonu

Zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za boračku populaciju je samo početak borbe za njihova prava, kažu u Savezu demobilisanih boraca TK. Očekuju skoru primjenu sva tri zakonska rješenja koja bi omogućila isplatu boračkih naknada i početak ostvarenja prava ove populacije.Konačno su demobilisani borci i članovi njihovih porodica dobili zakon koji će im omogućiti ostvarivanje njihovih prava, kaže Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK. Navodi da je od 2010. godine, kada je postojeći zakon stavljen van snage, do danas uloženo dosta napora za njegovo usvajanje. Smatra da ovo nije njegova konačna verzija i da će u narednom periodu predlagati njegove izmjene.

Procjena je da će od 20 000 demobilisanih boraca koji će ostvariti svoja prava pet do sedam hiljada biti sa područja našeg kantona. Slijedi provedba ovog zakona na kantonalnom nivou i obezbjeđivanje sredstava za naknade koje on propisuje, navodi Kahrimanović. Mišljenja je da 25 miliona koliko je predviđeno za prvi kvartal, zbog činjenice da je veliki broj boraca preminuo ili su na radu izvan naše zemlje, neće biti utrošena. Ukoliko se to boračke organizacije će se zalagati za izmjenu zakona kojom bi se starosna dob boraca spustila ispod 57 godina čime bi i oni mogli ostvariti neka od prava.