Borovac i Osmanović: Da vlasti RS-a otklone diskriminaciju bosanskog jezika

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović osudili su nastavak osporavanja bosanskog jezika u obrazovnom sistemu u entitetu Republika Srpska te pozvali vlasti tog entiteta da prekinu lošu praksu kontinuirane diskriminacije povratnika.

– U nasilnim pokušajima nametanja naziva „jezik bošnjačkog naroda“ umjesto bosanski jezik, najviše ispaštaju djeca povratnika te se direktno krši Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, ljudska prava, a posebno Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta – naveli su ministri Borovac i Osmanović u zajedničkom saopćenju.

Podsjetili su da je Ustavni sud BiH zaključio da je pravo svakog konstitutivnog naroda i ostalih da jezik kojim govore nazovu imenom kojim žele te da vlasti u entitetu Republika Srpska nemaju pravo određivati ime jezika kojim govore Bošnjaci.

Također, Osnovni sud u Srebrenici je prošle godine presudio u korist roditelja i djece iz Konjević Polja čime je potvrđeno njihovo pravo da maternji jezik zovu bosanski, da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku te da ga koriste u procesu obrazovanja.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH dala je 2016. godine preporuku da se preduzmu neophodne mjere da bi se osigurao ravnopravan tretman djece u školama u RS u pogledu nazivanja maternjeg jezika naglašavajući da nema prihvatljivog opravdanja za različito postupanje u tvorbi naziva jezika.

Tog stava je i šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton koji je u pismu upućenom potpredsjedniku entiteta RS Ramizu Salkiću, a s čijim sadržajem su upoznati Borovac i Osmanović, naveo da u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH Bošnjaci imaju pravo nazvati jezik kojim govore po vlastitom izboru.

– Neujednačena primjena terminologije, kako je utvrđeno odredbama člana 7 Ustava RS tj. korištenje pojma „jezik bošnjačkog naroda“ bez primjene istovjetnog pojma na jezik srpskog i hrvatskog naroda, predstavlja diskriminaciju i kršenje međunarodnog prava – navodi se u pismu šefa Misije OSCE-a u BiH.

Ministri Borovac i Osmanović su podcrtali da je jezik bošnjačkog naroda – bosanski jezik te da se za tu činjenicu ne traži bilo čije priznanje, pogotovo ne nakon posljednjeg popisa na kojem se više od polovine stanovnika naše države izjasnilo da govori bosanskim jezikom.

– Traži se da vlasti entiteta Republika Srpska otklone diskriminaciju u obrazovnom sistemu, odnosno da se vrate ranijoj praksi poštivanja prava Bošnjaka da maternji jezik nazivaju njegovim imenom – bosanski jezik te da ga kao takvog uče i upotrebljavaju u obrazovnom sistemu svoje države. Istrajnost povratnika u zahtjevima za poštivanje prava na maternji jezik odraz je njihove čvrste odluke da ostanu na svojim ognjištima, koja nije poljuljana pokušajima da im se ospore ljudska i Ustavom BiH zagarantirana prava – naveli su u zajedničkoj izjavi ministri Borovac i Osmanović.

Zaključili su da upravo ta činjenica dodatno obavezuje i vladin i nevladin sektor kao i međunarodne organizacije „da im pomognemo u ostvarenju cilja koji nije ništa drugo do borba za jednakost, odnosno ravnopravnost svih građana u Bosni i Hercegovini“.

Pročitajte...