Bosančica u kamenu u Sapni i Teočaku

U Sapni i Teočaku danas su i zvanično završena dva projekta zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. U Sapni su projektom obuhvaćena dva stećka sa natpisom, a u Teočaku nekropola na području Snježnice. Projekat je realizovao Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Finansiran je iz kantonalnog budžeta, u skladu sa odredbama novog Zakona o zaštiti kulturne baštine TK.

Pročitajte...