BOSTONSKA BRAĆA, film /srijeda 13.02.2019. 22:00/ (12+)

Sudbina irske porodice ovisi o odluci najmlađeg sina… Odluka koju mora donijeti zauvijek će promijeniti njegovu porodicu…