Budžet TK stabilan. U narednom periodu se očekuje Rebalans Budžeta za 2021.godinu.

Iako je iza nas godina pandemije i iako ekonomija i porivreda funkcionišu u otežanim uslovima Budžet TK je stabilan, tvrde u Ministarstvu finansija. Izvjesno je da će se već početkom narednog mjeseca ići u Rebalans Budžeta. Trenutna procjena je da bi se uštedama moglo prikupiti oko milion i po KM. S obzirom da je to prema riječima ministra finansija Vedrana Lakića nedovoljno za pokretanje procedure rebalansa za ovu godinu, Vlada je zadužila sve budžetske korisnike da u narednom periodu, analiziraju dodatne uštede. I u ovoj godini očekuje se finansijska pomoć MMF-a i viših nivoa vlasti, bez čega bi bilo upitno funkcionisanje Budžeta TK za 2021.godinu.
Vlada TK nedavno je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o uštedama u Budžetu TK za 2021. godinu. Radi se o analize postojanja osnova za mogući rebalans Budžeta. Putem eventualnih preraspodjela sredstava sa odgovarajućih budžetskih pozicija za slučaj potrebe, taj novac bi se iskoristito za prevazilaženje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.
Vlada je zadužila sve budžetske korisnike da u narednom periodu analiziraju dodatne uštede na svojim budžetskim pozicijama. Neće se dozvoliti umanjenja onih pozicija koje bi trebale biti predmetom razvoja TK u narednom periodu, kao ni boračkih i socijalnih naknada, tvrdi ministar finansija, Vedran Lakić.
Kako bi se očuvala stabilnost Budžeta TK bit će neophodna finansijska pomoć MMF-a, odnosno viših nivoa vlasti. Ministar Lakić naglašava da je prošle godine u Budžet TK doznačeno oko 39 miliona KM i ta sredstva su bila presudna za opstojnost budžeta. Sredstva u sličnom iznosu se očekuju i ove godine. Bez pomoći MMF-a moglo bi biti upitno funkcionisanje Budžeta u ovoj godini.
Ministar finansija naglašava da je veoma bitan oporavak privrede i svih grana koje će pomoći privrednom oporavku TK. Tako bi Vlada, odnosno Ministarstvo privrede već naredne sdmice moglo objaviti javni poziv za dodjelu sredstva za pomoć privredicima u TK.

Pročitajte...