Bukvarević o Izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca: Podrška povratnicima u RS-u

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH pokrenulo je Inicijativu za izmjenu i dopunu federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca.  Njome bi bilo definisano da prava na novčanu egzistencijalnu pomoć ostvaruju svi demobilisani borci iz cijeloga RS-a, bez obzira na godine starosti.  Iz resornog ministarstva očekuju izmjene postojećeg Zakona početkom naredne godine.

Inicijativa za izmjenu i dopunu federalnog Zakona o pravima demoblisanih boraca odnosi se na onaj dio koji tretira životnu dob aplikanata povratnika boraca u Republiku Srpsku. Naime, prema važećem Zakonu, prava na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju borci iznad 57 godina. Cilj  inicijative je da pravo imaju svi demobilisani borci,  bez obzira na godine.


“Inicijativom smo obuhvatili sve borce  i njihove supruge koje nemaju druga primanja. To je zajednički stav Radne grupe Vlade FBiH, Saveza demobilisanih boraca … Zajednički ćemo ići u predlaganja prema Vladi i Parlamentu”, pojasnio je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno–oslobodilačkog rata FBiH.

Usvajanje inicijative – bio bi značajan iskorak, ističe jedan od demobilisanih boraca iz manjeg bh. entiteta Republike Srpske – Zulfo Salihović. Primjenom inicijative bi se ujednačila prava svim borcima što je jedan od prioriteta, zaključio je Salihović. Međutim i pored izglednog usvajanja ove incijative, posrijedi su i drugi problemi sa kojima se susreću povratnici na tom području.

“Ovdje je dodatni problem što je Zavod za zapošljavanje RS-a napravio izmjene i svi demoblisani broci koji se vode ne evidenciji imaju jednostavni prekid od 1. 1. 2020.  po mjesec, dva, tri …, što stvara problem kada treba da apliciraju za ta novčana sredstva i oni ne ispunajvaju uslov da imaju minimalno godinu dana prijave na birou”, dodao je Zulfo Salihović, demobilisani borac.

Sa druge strane, usvajanje Incijative očekuje se koncem ove godine nakon čega bi trebalo početi i njeno provođenje. Svi problemi bi do tada trebali biti riješeni. Prava borcima pa i onima mlađima od 57 godina, neće i ne smiju biti uskraćena, ističu iz resornog ministarstva.

 

Pročitajte...