Čamdžija: Zakon diskriminatorski, ne priznaje bošnjačke žrtve ratne torture

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske (RS) upozorava da se Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture u RS vrši diskriminacija žrtava po etničkom principu, izlazi iz okvira nadležnosti, te onemogućava ostvarenje statusa žrtve zbog prebivališta u drugom bh. entitetu – ukazao je za Fenu potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a Kemo Čamdžija.

Zakonom se, kaže, ne priznaje ni dokumentacija sa dokazima o torturi od udruženja i saveza iz drugog entiteta, odnosno Federacije BiH.

To su, upozorio je Čamdžija, neki od razloga zbog kojih je 29. juna bošnjački klub donio odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture RS-a, koji je usvojila Narodna skupština RS-a na redovnoj sjednici 21. juna.

-Razlozi za stavljanje veta na ovaj zakon su članovi 3., 5. i 16., kojima se vrši diskriminacija žrtava ratne torture po etničkom principu, izlazi iz okvira nadležnosti po mjestu i stvari, suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine definiše vrijeme i prostor, onemogućava ostvarenje statusa žrtve zbog prebivališta u drugom entitetu, te ne priznaje dokumentaciju s dokazima o torturi od udruženja i saveza iz drugog entiteta – pojasnio je Ćamdžija.

Ovaj zakon, ukoliko bi stupio na snagu u neizmijenjenoj formi, kako je dodao, “tretirao bi samo žrtve ratne torture iz reda srpskog naroda, a žrtve iz druga dva naroda bi bile izostavljene, iako su Bošnjaci i Hrvati bili izloženi najvećim torturama i stradanju u proteklom ratu, a što je potvrđeno u svim dokumentima organizacija UN i međunarodnih i domaćih sudova”.

Klub Bošnjaka je podnio tri amandmana na ovaj zakon.

Traže da se definiše vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u kome su civili bili izloženi torturi, kršenjem međunarodnih sporazuma.

Drugim predloženim amandmanom spriječava se diskriminacija žrtava torture koji su imali prebivalište na dan 30. aprila 1991. godine na prostoru današnje RS, a trećim da se organi, institucije, službe, kao i savezi i/ili udruženja na svim nivoima u Bosni i Hercegovini dovedu u ravnopravan položaj.

-Ako se to prihvati, za očekivati je da i sve žrtve na prostoru cijele Bosne i Hercegovine imaju isti tretman i jednake mogućnosti kod ostvarivanja priznavanja statusa i prava žrtava ratne torture – rekao je Čamdžija za Fenu.

Podsjetio je da će sutra u Banjoj Luci biti održana sjednica Kolegijuma Vijeća naroda RS-a o datumu održavanju sjednice Vijeća, a povodom pokretanja vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture.

Zakonom se, između ostalog, definiše finansiranje mjesečnih primanja za osobe koje su pretrpjele seksualno nasilje u ratu kao najteži oblik torture.

Za te namjene bi iz entitetskog budžeta trebalo da se na godišnjem nivou osigura oko miliona KM.

Pročitajte...