Čampara: Ako RS odustane od rezervnog sastava i mi ćemo (VIDEO)

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman razgovarali su sa komandom Specijalne policijske jedinice FUP-a o popuni nedostajućih kadrova.

– Prije svega radit ćemo na popuni u Specijalnoj jedinici, a nakon toga i u Jedinici za podršku, to će veoma brzo ići – kazao je Čampara tokom posjete.

Također, istakao je da će sa nivoa Federalne vlade biti izdvojena dodatna sredstva za opremu, prvenstveno za nove kadrove. Poručio je da je oprema skupa i da su potrebna velika sredstva, ali da će to biti osigurano jer je u pitanju sigurnost.

Čampara je kazao da se radi o unapređenju aktivnog sastava, ali da je nastavljena procedura izmjene zakona za uvođenje rezervnog sastava.

– Potpuno ista mjera kao u RS-u. Naravno, ako oni zaustave taj proces u koji su krenuli, i mi ćemo odustati – rekao je Čampara.

Naglasio je da je trenutni sastav Specijalne jedinice dobro opremljen i vrlo stručan, profesionalan i neovisan. Smatra da je to jedna od najboljih jedinica u BiH, i u regionu.

Pročitajte...