Caritas Švicarske pružit će pomoć za 2.000 domaćinstava u BiH

Globalna pandemija COVID-19 također je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu. Posebno je pogođena socijalno ranjiva populacija. Tu spadaju osobe sa invaliditetom i hroničnim bolestima, penzioneri, samohrani roditelji i etničke manjine, poput Roma, koji su već snažno pogođeni marginalizacijom i isključenošću.

Mnoga su domaćinstva već izgubila svoje prihode zbog ekonomskih ograničenja. Oni nemaju redovne plate ili drugi vid finansijske podrške zbog činjenice da je većina njih sa nesigurnim zaposlenjem ili nemaju socijalno osiguranje i već žive na granici siromaštva, a često i znatno ispod nje.

Podržan od strane švicarske vlade i privatnih donacija, Caritas Švicarske će se fokusirati na 19 općina: u Bijeljini, Višegradu, Novom Goraždu, Rudom, Čajniču, Foči RS, Foči FBiH, na Palama FBiH, Kaknju, Zenici, Zavidovićima, Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, Ilidži i četiri općine Grada Sarajeva (Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Stari Grad).

Sve odabrane općine su sarađivale ili sarađuju sa Caritasom Švicarske na drugim projektima. To omogućuje koordiniranu, efikasnu i efektivnu interventnu pomoć ugroženim domaćinstvima, u uskoj suradnji sa općinskim vlastima i drugim lokalnim partnerima, a u cilju odabira najugroženijih.

U tri općine podržat će se nabavka i raspodjela paketa pomoći koji sadrže nepropadljive namirnice i sredstva za higijenu. U 16 drugih općina Caritas Švicarske sarađivat će sa lokalnim lancima supermarketa i u saradnji sa općinskim upravama organizirati raspodjelu bonova za kupovinu, domaćinstvima koja su u potrebi.

Dodatno, osobe će također primati neke osnovne higijenske potrepštine, poput sapuna koji su neophodni za smanjenje širenja virusa. Kroz projekat će se ukupno podržati 2.000 domaćinstava sa oko 6.000 članova domaćinstva u razdoblju od tri mjeseca, između aprila i juna 2020. godine.

Za vrijeme trajanja krize, uobičajene projektne aktivnosti su smanjene i pruža se interventna pomoć kako bi se pomoglo domaćinstvima koja su u potrebi da premoste razdoblje ekonomskih ograničenja. Čim se smanje ograničenja, Caritas Švicarske će nastaviti svoj redovni projektni rad – s posebnim naglaskom na stvaranje prihoda za domaćinstva koja su zbog krize izgubila sredstva za život.

Male kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom u lokalnim marktima će biti posebno promovisane kako bi se nadoknadili gubici sadne sezone i poboljšala sigurnost hrane u cijeloj BiH.

RTVTK/Fena