U 2020. godini u Bosni i Hercegovini došlo je do povećanja broja aktivnih kartica, te vrijednosti i broja transakcija realizovanih karticama u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Centralne banke (CB) BiH.

Prema izvještaju “Kartičarstvo u BiH u 2020. godini” koji je objavila CBBiH, ukupan broj aktivnih kartica u prošloj godini iznosio je 2.170.556 i veći je za 31.952 u odnosu na 2019. godinu. Kartice su izdavale 23 banke u BiH i jedna kartičarska kuća, a najzastupljenije su debitne kartice, a potom kreditne i kartice s odgođenim plaćanjem.

Kako je saopšteno iz CBBiH u prošloj godini došlo je do porasta vrijednosti i broja kartičnih transakcija, pa je vrijednost kartičnih transakcija 11.535.123.080 KM, od čega je većina, 71 posto, obavljena na ATM aparatima, 28 posto putem POS uređaja, a jedan posto putem interneta. U prošloj godini, u odnosu na 2019. došlo je i do povećanja broja transakcija, a ukupan broj transakcija iznosio je 113.574.237.

“Dakle, i pored pandemije izazvane koronavirusom, dominantna je upotreba kartica za povlačenje gotovine”, navode iz CBBiH.

Prema njihovim podacima prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 102 KM i manja je u odnosu na 2019. godinu za 14 KM. Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2020. godini iznosio je 5.314 KM i veći je za 92 KM u odnosu na godinu ranije.

“Podaci pokazuju da je karticama bh. banaka u inostranstvu te inostranim karticama u BiH, na ATM i POS uređajima, ukupno realizovana vrijednost transakcija u 2020. godini manja u odnosu na 2019, što je posljedica restrikcija kretanja usljed pandemije izazvane koronavirusom”, navodi se u saopštenju.

Usluge elektronskog bankarstva u 2020. godini nudile su 23 banke u BiH, a izražen je trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge te je tako ovom vrstom usluge obuhvaćeno ukupno 956.601 subjekt, od čega 76.994 pravnih subjekata i 879.607 fizičkih lica.