CCI – Koristiti sankcije za neodgovorne institucije i rukovodioce

Javna saslušanja i detaljan parlamentarni nadzor znatno bi unaprijedili trošenje javnih sredstava u FBiH – istknuto je danas u Sarajevu na press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Analizu procesa javne revizije u Federaciji BiH za period 2016 – 2019. godina. Projekt koordinator CCI Alen Čular je rekao da je u periodu od 2016. do 2019. godina Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio 325 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija u FBiH. Za finansijske izvještaje subjekata, koji su bili predmetom revizije, dato je 136 pozitivnih mišljenja, odnosno, gotovo pa identično mišljenja sa rezervom (135), dok je tek 48 mišljenja (15 posto) pozitivno. Također dato je i osam suzdržanih mišljenja.

Kroz Analizu su CCI upozororili da realizacija preporuka treba biti na većem nivou, te da treba koristiti mehanizam sankcija kako bi se kaznili pojedinci koji se ne odnose odgovorno prema procesu javne revizije i krše zakona i propise ove oblasti. Istaknuta je obaveza revidiranih institucija da konačno pristupe realizaciji revizorskih preporuka kao i obaveza Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, koja treba nastaviti javna saslušanja revidiranih institucija.

– Revizori su kroz izvještaje o finansijskoj reviziji dali ukupno 5.838 preporuka revidiranim subjektima. Institucije realizacijom preporuka trebaju povećati svoju finansijsku disciplinu, što bi u konačnici dovelo do smanjenja broja negativnih revizorskih izvještaja i zaustavilo dalja kršenja zakona te omogućilo transparentnije trošenje javnih sredstava – naveo je Čular dodajući da se najveći broj uočenih nepravilosti, te preporuka za njihovo otklanjanje odnosi na proces javnih nabavki, te netransparetna zapošljavanja.

Raduje činjenica, kako je uočeno analizom, da institucije sve više poštuju zakonsku obavezu dostavljanja plana otklanjanja nedostataka. Taj dokument je izuzetno važan jer sadrži akcioni plan koji je potrebno implementirati kako bi se uočeni nedostaci prilikom revizije otklonili, odnosno realizovale preporuke revizije.

Iz CCI su napomenuli da je pored federalnog, velika odgovornost lokalnih i kantonalnih parlamenata nad kontrolom trošenja javnog novca koji trebaju detaljno razmatrati revizorske izvještaje i akcione planove uklanjanja nedostataka revidiranih institucija.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.

Pročitajte...