Čeka se odluka o trasi autoputa Beograd-sarajevo

Utvrđivanje trase autoputa Sarajevo-Beograd postaje predmet političkih i društvenih nadmudrivanja. Tehnički i ekonomski najsiplativija varijanta je ona koja podrazumijeva da ova autocesta prolazi kroz Tuzlanski kanton. O svemu će odlučivazi Vijeće ministara i državni parlamentarci, a važni su i dogovori sa Republikom Srbijom, te Turskom koja će investirati u gradnju autoputa između glavnih gradova Srbije i Bosne i Hercegovine.

Pogledajte VIDEO, govore:

Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Hazim Rančić, poslanik u PD PS BiH (SDA)

Bego Gutić, premijer TK

 

Pročitajte...