Centar za obrazovanje,vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla realizuje program PERP

Centar za obrazovanje,vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla prva je ustanova u BiH koja pomaže svim svojim učenicima i to potpuno besplatno. 17-ero djece koje imaju ove poteškoće svakodnevno rade sa defektolozima u Centru na otklanjanju poteškoća. Djeca vrlo rado dolaze, s obzirom da sve uče kroz igru.  Svako dijete ima propisan jedinstven program rada, kako bi što prije i uz što manje napora otklonili sve poteškoće.

Autor: Dino Dropić

Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla od decembra 2020. godine realizuje projekt pod nazivom PERP. Riječ je o pružanju pomoći svim učenicima oštećenog sluha osnovnih i srednjih škola. S obzirom da mnoge škole nemaju defektologa koji bi im pomagao u radu tokom njihovog školovanja, Centar je dobio saglasnost ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, da provodi ovaj projekt i pomaže onima kojima je pomoć neophodna.

“Program je namijenjen za djecu koja su u inkluzivnom obrazovanju i koja pohađaju redovne škole, koja nemaju asistenta niti bilo kakvu pomoć defektologa, surdaudiologa. Međutim namijenjen je i onim učenicima koji u školi imaju te ljude. Međutim tamo oni imaju samo 20 minuta da posvete učeniku oštećenog sluha”, istakla je Amra Imširagić direktorica Centar za obrazovanje,vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Kako navode iz Centra odziv djece je veliki, a sa njima rade univerzitetski profesori, magistri i doktori nauka iz ove oblasti. Jedna od onih koja svakodnevno pomaže i radi sa djecom je i Emina Numanović Šenjuz. Najčešće je to putem senzorne integracije. To je poseban postupak koji djeci pomaže da se opuste i da kroz igru otklanjaju poteškoće koje imaju.

 “Djeca ovdje ulaze u kabinet. Radimo tako što skinu čarapice jer je potreban taj dodir, totalni osjet. Sve se provodi kroz igru, s obzirom da je prostor i tako opremljen za igru. Djeca vrlo rado dolaze. Sve je kroz igru i oni uopšte ne osjete da je to rad. Rade se izvjesne korekcije. Sve je na principu stvaranja prilika, tih adaptivnih reakcija”, rekla je  Emina Numanović Šengiz uposlenik Centra za obrazovanje i rehabilitaciju govora

Defektolozi uposleni u Centru ističu kako su rezultati rada sa djecom fascinantni. Jednako su posvećeni svakom djetetu kako bi im otklonili poteškoće sa kojima se suočavaju.

“Svaki učenik koji dolazi u našu školu iz redovite škole ima tačno propisano vrijeme i tačno propisani program rada, bez obzira da li  dolazi na procese rehabilitacije govora ili ima pomoć i podršku u učenju u određenom predmetu gdje ne može da postigne najbolja postignuća u redovnoj školi koju pohađa” istakla je  Jasmina Jovanović Mešković diplomirani defektolog.

Kroz centar godišnje prođe 50 učenika sa poteškoćama u sluhu ili govoru. Trenutno program PERP pohađa 17-ero djece. U budućnosti navedeni projekt planiraju i proširiti. Cilj im je uvesti pedagoško-psihološke savjete za roditelje njihovih učenika, kako bi omogućili što bolji razvoj njihove djece.

Pročitajte...