Centar za razvoj civilnog društva BiH: „Informacije o radu lokalne uprave, konkursima i uslugama moraju biti objavljeni na službenim web stranicama“

„Reforma Javne Uprave -Analiza stanja u primjeni principa odgovornosti i pružanja usluga u jedinicama lokalne uprave“, bila je tema okruglog stola održanog u Lukavcu. Centar za razvoj civilnog društva BiH istraživanjem je obuhvatio šest opština. Analizirali su službene internet stranice, anketirali građane i danas prezentirali rezultate. Analizirajući službene internet stranice opština Doboj Istok, Doboj Jug, Tešanj, Gračanicu, Lukavac i Petrovo, Centar za razvoj civilnog društva BiH zaključio je da je načinjen iskorak u cilju modernizaciji javne uprave i njene transparentnosti. „Možemo pohvaliti opštine u smislu da građani na web stranicama imaju dostupne E obrasce i E zahtjeve koje mogu isprintati, popuniti kod kuće i kasnije odnijeti u opštinu. To je jedan od načina na koji je građanima olakšan pristup javnim uslugama“, rekla je Emina Bećirović Nasić, sekretar Centra za razvoj civilnog društva u BiH. Odgovorna vlast posvećuje pažnju transparentnosti informacija, što utiče na povjerenje, rečeno je na okruglom stolu u Lukavcu. Miralem Begić, novinar i nekadašnji uposlenik u državnoj upravi: „Mi smo napravili 58 intervjua sa građanima svih struktura (žena, muškaraca, studenata, uposlenika, penzionera itd. Prema analizi koju smo mi napravili generalni je stav da se ljudi boje pričati o stanjima u svoj lokalnoj sredini i pomalo gube povjerenje u lidere i organe uprave“. Budžet, javne nabavke i konkursi trebali bi biti svakodnevno dostupni na službenim internet stranicama i redovno ažurirani, kažu iz Centra za razvoj civilnog društva u BiH. Emina Bećirović Nasić, sekretar Centra za razvoj civilnog društva BiH: „Sve opštine imaju te podatke s tim da npr. manje opštine kao što su Petrovo i Doboj Istok više pažnje trebaju posvetiti redovnom ažuriranju tih podataka. Pošto se radi o manjim opštinama ti podaci su vjerovatno na oglasnim pločama, ali u cilju osavremenjavanja javne uprave i web stranice također trebaju biti u funkciji i podaci na njima trebaju biti dostupni građanima“. „Cilj ovog projekta je da vidimo poštuje li javna uprava zakonske i podzakonske akte i da na osnovu toga damo preporuke organima vlasti“, dodao je Esad Bećirović, predsjednik Centra za razvoj civilnog društva BiH.

Pročitajte...