Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima obilježava godišnjicu rada

Edukativnim radionicama za nastavnike, roditelje i djecu danas je svoju prvu godišnjicu rada obilježio Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima. Jedan od dva centra u Tuzlanskom kantonu osnovan je kroz projekt koji je uz prodršku obrazovnih vlasti finansirala međunarodna organizacija Save the Children. Osim u Banovićima takav centar radi i u Gradačcu, a ova organizacija, osim finansijski i edukativno prati njihov rad.

novinar Azra Mešić

U Centar za razvoj inkluzivnih praksi dolaze i djeca predškolskog doba. Među njima je petogodišnji Eman Lapandić kojeg je na radionicu doveo otac Muris.

  • Sa neke 4 godine Eman je krenuo pohađati Centar. Nije imao apsolutno niiti jednu riječ u svom vokabularu. Danas je to veliki fond riječi, kaže on.

Da savladaju teškoće u komunikaciji i unaprijede kretanje pomaže im deset ovdje zaposlenih stručnjaka.

  • Trenutno usluge Centra koristi 39 korisnika. Dob je od 3 do 14 godina. Prosječna hronološka dob je 8 godina. A korisnici su sa područja općine Banovići i grada Živinice, kaže za RTVTK Mersudin Šehić, kordinator ovog Centra.

Direktor Admir Modrić dodaje da uporedo rade u sedam kabineta u ovisnosti od potreba djece za rehabilitacijom i učenjem. A svoju prvu godišnjicu rada Centar je obilježio edukativnim radionicama o kretanju, za uposlenike – nastavnike, te za roditelje i djecu. Jer za efikasan rad na ovom polju, moraju razumjeti fundamentalnu anatomiju kretanja, kaže trener predavač Adnan Maljević, magistar kinezioloških nauka.

  • Fundamentalni kretni obrasci su obrasci s kojima smo se mi rodili. Mi smo te obrasce izgubili, a onda nam narušeni kretni obrasci otežavaju kretanje, povećevaju potrošnju energije i rizik od povređivanja. Naš zadatak bi bio da dječake i djevojčice  sa poteškoćama provjerimo, testiramo, da bismo došli do parametara koji su nam važni da bismo došli do individualiziranja njihovog programa, naglašava on.

Svako tijelo je jedinstven anatomski mehanizam. Stoga nijednu osobu ne bi trebalo izdvojiti, već integrisati u sistem sa sopstvenim mogućnostima i potencijalima, stav je Save the Children-a.

  • Ono što kroz ovaj projekat zagovaramo jeste pristup djeci sa poteškoćama u razvoju redovnom obrazovnom sistemu. Smatramo da specijalno obrazovanje u velikom broju slučajeva nije rješenje za djecu sa poteškoćama u razvoju jer ih dodatno isključuje iz društvenih tokova, segregira, diskriminira i jednostavno ne doprinosi razvoju njihovih potencijala, naglasila je Aleksandra Babić Golubović, direktorica za razvoj programa u organizaciji Save the Children u BiH.

Potencijali svakog djeteta i njihovo pravo na obrazovanje u fokusu su zajedničkog rada organizacije Save the Children i škola na području Tuzlanskog kantona. Centri za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu već godinu unazad su dio te pozitivne priče.