Četvrti put pred državnim ministrima Godišnji nacionalni program za aktivaciju MAP-a

Danas zasjeda Vijeće  ministara BiH. Četvri put pred državnim ministrima naći  će se dokument Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa čije bi usvajanje trebalo u konačnici dovesti do aktivacije Akcijskoj plana za članstvo (MAP) u Sjevernoatlantskom savezu (NATO).Ovaj dokument koji je pripremila Komisija za NATO integracijski proces BiH tri puta je povlačen s dnevnog reda, a to su tražili ministri u Vijeću ministra iz RS tvrdeći da se nisu stekli uvjeti za usvajanje tog plana. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, a donošenje ove odluke u decembru je prolongirano. Ranije je bilo

Pročitajte...