Cijene lijekova i zalihe u tuzlanskim apotekama

Koronavirus širi se svijetom, a s njim i panika među ljudima. Instiktivno se prave zalihe hrane, lijekova, dezinfekcionih sredstava. Istražili smo kakava je situacija s potražnjom i zalihama lijekova u tuzlanskim apotekama.

Iz Komore magistara TK ističu da je došlo do promjene nabavnih cijena pojedinih lijekova i medicinske opreme od strane dobavljača. Zbog toga su apoteke su bile primorane odustati od pojedinih narudžbi.

– Najčešće se mijenja nabavna cijena od dobavljača, tako da mi imamo tu visočiju cijenu nego što je bilo prije. To nije do nas, to možemo jedino prijaviti inspekciji, čiji je to posao pa da se provjeri ulazna cijena, kazala je Lejla Berbić iz Komora magistara farmacije TK .

– Mi smo od nekih nabavki odustali, zato što su dobavljači povećali cijene naročito rukavica i maski. Mi smo htjeli da naručimo, ali da ne bi bilo da mi profitiramo, odustali smo od tih nabavki. Samo zato što su za iste rukavice koje smo nabavljali ranije, povećali cijene 200 posto, izjavio je Nermin Bektić, magistar farmacije JU Gradske spoteke Tuzla.

Kada su u pitanju zalihe lijekova u apotekama iz JU Gradske apoteke Tuzla uvjeravaju građane da su njihove količine za sada stabilne. Iako isporuka kasni, stiču da nema potrebe za zabrinutost i gomilanje lijekova.

– Dosta građana dobije recepte za lijekove sa esencijalne liste i iste kupe. Mi savjetujemo da to ne rade, opet ne možemo mi toliko na to uticati. Nisu svi, ali jedan određeni broj građana pored recepata sa esencijalne liste koje dobije od porodičnog ljekara i kupi te iste lijekove da se osigura, naglašava Bektić.

Prema tvrdnjama naših sagovornika dezinfekcionih sredstava ima dovoljno, ali je nedostaje maski i rukavica. Mali problem predstavlja činjenica da zbog strožijih kontrola na granicama dolazi do kašnjenja u sporuci robe.

– Pacijenti kupuju zalihe za 2/3 pa čak i više mjeseci, ali mi zaista ulažemo velike napore da sve to nadoknadimo i ponovo nabavimo, iako dostava kasni sigurno 3-5 dana, na neke čekamo i po 7/8 dana npr. rukavice veliki je problem trenutno, kazala nam je Berbić.

Uprkos malim problemima sa isporukom, situacija sa lijekovima je stabilna, uvjeravaju nas iz Komore magistara. Građanima poručuju da slušaju naredbe kriznih štabova, da ostanu kod kuće, te da ostvaruju što manje socijalnih kontakata.

(RTV TK)