Civilna zaštita prati stanje padavina i vodotoka u TK

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na području Tuzlanskog kantona povodom najavljenih obilnih kiša. Članovi štaba su upoznati sa mjerama zaštite i spašavanja koje se provode na području općina TK.
Sjednici je prisustvovao i direktor JVP “Spreča” doo Tuzla Suad Hasanović koji je prisutne upoznao sa režimom rada hidroakumulacije Modrac i aktivnostima koje se provode u cilju ublažavanja mogućih poplava nizvodno od brane.
Zaključeno je da se nastavi sa aktivnim praćenjem stanja na terenu.