CK FBiH: U 2018. pripremljeno 1.032.815 obroka za migrante

Na 4. Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH konstatirano je da je, posredstvom 118 zaposlenih, oko 2616 volontera, Crveni križ Federacije BiH u protekloj godini dao veliki doprinos u pružanju pomoći stanovništvu BiH, poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH.

– Ukupna procijenjena vrijednost pomoći i usluga pruženih građanima i zajednici je 3.000.000 KM, u kuhinjama Crvenog križa pripremljeno je i distribuirano 1.032.815 obroka za migrante, a zabilježeno je i 23.862 darovanih jedinica krvi – navodi se.

Na sjednici su, između ostalog, prezentirani značajni rezultati postignuti u oblasti edukacije iz prve pomoći, javnog zdravstvenog prosvjećivanja, darivanja krvi, oblasti socijalne zaštite, kroz program kućne njege, kuhinje Crvenog križa i podršku povratnicima.

– Posebno značajne aktivnosti ostvarene su oblasti zbrinjavanja migranata koji su privremeno smješteni u kampovima IOM-a u BiH. Tamo su organizacije, prije svega, Crvenog križa grada Bihaća, Crveni križ USK-a i Crveni križ grada Mostara sa Stručnom službom u Sarajevu humanitarno zbrinuli (priprema i distribucija hrane, higijene, odjeće, obuće, opreme za kolektivni boravak, prve pomoći, psiho-socijalne podrške i td.) veliki broj migranata koji se nalazio na balkanskoj ruti – ističe se.

Na Skupštini Crvenog križa FBiH usvojen je Izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2018. godinu, Odluka o usklađivanju izbora i mandata u strukturi Crvenog križa Federacije BiH sa izbornim procesom na nivou Nacionalnog društva BiH, kao i Okvirni plan obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa.

– Na sjednici su usvojeni zaključci vezano za pokretanje inicijative za izmjenama i dopunama Statuta Crvenog križa FBiH, kao i inicijativa prema Federalnom ministarstvu zdravstva za poboljšanje položaja višestrukih davalaca krvi i članova njihovih užih porodica na način da se oslobode participacije za troškove zdravstvenih usluga – saopćeno je iz CK FBiH.

Pročitajte...