COVID-19: Djeca su u povećanom riziku od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja usljed pooštrenih mjera izolacija u cilju zaštite

Stotine miliona djece širom svijeta se trenutno suočava sa sve većim prijetnjama njihovoj sigurnosti i dobrobiti – a to uključuje maltretiranje, rodno zasnovano nasilje, iskorištavanje, socijalnu isključenost i odvajanje od staratelja zbog akcija poduzetih radi sprječavanja širenja pandemije COVID-19.   

UNICEF poziva vlade da obezbijede sigurnost i dobrobit djece usljed sve intenzivnijih društvenih i ekonomskih propusta zbog virusa, te je, zajedno sa partnerima i Savezom za zaštitu djeteta u humanitarnim akcijama (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) objavio listu smjernica za podršku vlastima i organizacijama koje su uključene u odgovor na krizu.

Više informacija, kao i pomenute smjernice nalaze se na linku: www.unicef.ba/covid-19…