“Čuješ, vidiš, znaš – reaguj!”

Kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – reaguj“, koja se provodi u okviru projekta „Prevencija i sprečavanje porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona“ nastavljena je akcijom „Od vrata do vrata“. Studenti i policijski službenici na terenu razgovaraju sa građanima o porodičnom nasilju i mehanizmima zaštite žrtava.

Kako je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH definisao porodično nasilje, na koji način je propisao zaštitu žrtava, ali i tretman počinilaca nasilja – teme su o kojima policajci i studenti razgovaraju s građanima.

„Od ovog dijela kampanje, kao policajac očekujem da ćemo podići svijest građana o ovoj problematici nasilja u porodici, odnosno sprečavanju nasilja u porodici. Prije svega da to bude blagovremeno prijavljivanje prema institucijama ili udruženjima koja se bave tim problemom, odnosno prema policijskim upravama u njihovim mjestima“ kaže Nedžad Osmić, policijski službenik Policijske stanice Gradačac, jedan od učesnika akcije “Od vrata do vrata”.

Cilj ove akcije je i da se naglasi mogućnost zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, ali i da građani, koji to ne znaju, dobiju informacije o postojanju Sigurne kuće za područje Tuzlanskog kantona, kao i o ulozi drugih institucija koje su subjekti zaštite, kada se govori o nasilju u porodici.

„Jako je važno da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatna stvar, nego da je to društveni problemi i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i ubuduće. Mogu spriječiti da žrtva pati sama u tišini, odnosno one najveće žrtve, a to su djeca, ali treba pomoći i njihovoj majci da bi mogla da donese pravovremene odluke koje mogu da poboljšaju život nje i same djece“ kaže Aida Mustačević-Cipurković koordinatorica projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona”

Jedan od najčešćih problema sa kojim se suočava policija je neblagovremno prijavljivanje nasilja. Naime, policija prva izlazi na teren po prijavi, ali su joj za adekvatnu zaštitu žrtve i procesuiranje počinioca, izuzetno važni kvalitetni dokazi. Što se kasnije prijavi nasilje, sve je teži dokazni postupak.

„Specifičnost porodičnog djela „nasilje u prodici“ jeste i da su i oštećena i osumnjičena strana u srodstvu, u porodičnom odnosu i ova krivična djela se uglavnom dešavaju „u četiri zida“. Problem nam predstavlja fakultativno oslobađanje od dužnosti svjedočenja odnosno privilegovani svjedoci koji nisu dužni svjedočiti. Prema Zakonu o krivičnom postupku to su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, dijete, usvojenik i usvojilac“ kaže Amra Kapidžić portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

„Apelujem na sve građane, na sve institucije, da se ohrabre i da prijavljuju policiji sva saznanja do kojih dođu da se dešava u njihovoj blizini ili da su se dešavali slučajevi nasilja u porodici. Također, apelujem na same žrtve nasilja u porodici da skupe snage, da se ohrabre i da podnose prijave protiv počinilaca nasilja u porodici. Apelujem da se ne ustručavaju, da ne odustaju od svjedočenja, da se ne pozivaju na član 97, iako to imaju zakonsko pravo, ali da to ne čine iz straha. Nisu sami. Imaju službenici policije, imaju vladine i nevladine organizacije, koje će pomoći. Niste krivi, za nasilje koje se dešava niste vi odgovorni“ poručuje Odin Beganović mlađi inspektor u Policijskoj stanici Centar Policijske uprave Tuzla.

Akcija „Od vrata do vrata“ počela je u februaru i trajat će do kraja marta. Provodi se u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Dio je projekta „Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu“ koji provode Udruženje Vive žene i kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao dio regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ koji finansira Evropska unija, a realizuje organizacija UN Women.

 

Pročitajte...