CZTK: Aktivnosti usmjerene ka poboljšanju sistema civilne zaštite

U 2020. godinu pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite ulaze spremno. Aktivnosti će biti usmjerene ka poboljšanju  sistema civilne zaštite i vatrogastva u TK. Među prioritete svrstavaju jačanje jedinica protiv požarne zaštite  u TK, i formiranje kantonalne vatrogasne brigade.