Da li će ova poslovna godina za RMU “Đurđevik” biti uspješnija?

Negativno poslovanje iz prošle godine, česti zastoji u proizvodnji zbog kvarova u RMU „Đurđevik“ pretvorili su u prednost. Tako je napravljen plan proizvodnje koji će značiti otvaranje novih revira, naročito kada je u pitanju jamska proizvodnja. Osim većih tona uglja, nova ležišta obezbijedit će kvalitetniji i kaloričniji ugalj.

Već deceniju jamska proizvodnja u RMU „Đurđevik“ bilježi negativno poslovanje. Samo je transportni sistem, u dužini od 2 kilometra, zahtjevao angažovanje velikog broja ljudi na održavanju. Česti kvarovi dodatno su usporavali proizvodnju. Tako je prošle godine urađena projektno tehnička dokumentacija za ulazak u revir Živčići, koji je bliži i jeftiniji za eksploataciju.

Kada je u pitanju površinska eksplaotacija uglja, RMU „Đurđevik“ ulazi u četvrtu fazu eksploatacije na površinskom kopu „Višća“, gdje imaju ugalj na plićem nivou.

Godinama je otkrivka predstavljala problem tako da je bilo teško doći do uglja . U prošloj su godini rudarski inspektori izdali zabranu rada RMU „Đurđevik“ zbog radnih kosina. U ovoj godini u rad su pušetna i dva nova damper kamiona. Bit će i novih investicija, tako da bi ova poslovna godina u RMU „Đurđevik“ mogla biti uspješnije od prošle.

Pročitajte...