Da li će rasti cijene uglja?

Na sastanku predstavnika Samostalnog sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i direktora rudnika uglja FBiH koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH, upozoreno je na obavezu zaštite interesa rudnika. Naglašeno je i da od 2009. godine Vlada FBiH nije korigovala cijene uglja prema EP BiH, dok su u međuvremenu rasle cijene svih repromaterijala koji su potrebni za izvođenje rudarskih radova.

Detaljnije u video prilogu…

Pročitajte...