Da li će zakoni štetni po TK biti usvojeni?

Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona dugo se bori za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Traži se, naime, ravnomjernija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima. Drugi Zakon koji bi mogao imati negativan uticaj na građane TK jeste Zakon o porezu na dohodak.
Detaljnije u video prilogu…
Govori:
Jakub Suljkanović, ministar za finansije TK

Pročitajte...