Da li se u BiH može pričati o dostojanstvenom radu?

Danas se obilježava Svjetski dan dostojanstvenog rada, koji je simbol borbe za radnička prava i generalno bolje uslove rada. Kako su istakli iz Saveza samostalnih sindikata BiH, radnici u BiH imaju sve manje dostajanstva. Rade za male plate, često se ne poštuju kolektivni ugovori i zakoni kojima se regulišu radnička prava.

“Bolje grob nego rob”, poznata je parola koja se koristila u borbi za radnička prava. Značila je borbu za dostojanstvo radnika te stvaranje boljih perspektiva za društveni napredak, čiji su nositelji upravo radnici. Svjestski dan dostajanstvenog rada u BiH, dočekujemo u uslovima kada je sve manje i radnika, ali i dostojanstva, kažu u Savezu samostalnih sindikata BiH. Smatraju da je nedopustivo to što 250 hiljada radnika radi za platu nižu od 650 KM, posebno u kompanijama koje ostvaruju milionske profite.

– Onda vam je potpuno jasno da pričati o dostojanstvenom radu u BiH je ustvari utopija. Mi smo dostojanstven rad izgubili sa prelaskom na druge organizacije sistema, sa dolaskom modernog kapitalizma, kada su nam uzeli sve naše fabrike i kada su od nas napravili robove – kaže Selvedin Šatorović, predsjednik SSS BiH.

Ovo što je pozitivno kada je radničko dostojanstvo u pitanju je stvaranje zakonskih okvira za njegovo postizanje. Tome u prilog ide i nedavno usvajanje Zakona o zaštiti na radu, koji je nakon 30 godina osavremenjen i prilagođen 21 stoljeću. Zakonom je bilo neophodno osigurati sistem pravila čijom primjenom se postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba, od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti. Zakonom se uvodi i procjena rizika za svako radno mjesto, te će poslodavci na osnovu te procjene donijeti interni akt o zaštiti na radu.

– Kroz ovaj Zakon uvodimo poseban institut koji se zove povjerenik za zaštitu na radu, gdje će se kod poslodavaca koji imaju više od 30 zaposlenih obavezno uvoditi ovaj institut na način da će uposleni birati povjerenika za zaštitu na radu, a tamo gdje postoji Sindikat on će obavljati tu vrstu posla – ističe Ernis Imamović, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Iz Sidikata pozdravljaju donošenje ovog Zakona, te činjenicu da će na nivou preduzeća biti formirana Vijeća zaposlenika za zaštitu na radu, gdje bi trebao biti uključen i Sindikat, koji će pratiti primjenu Zakona.
– Mi smatramo da se treba uozbiljiti i treba biti dosljedan i sprovoditi taj Zakon, kako bi smanjili broj smrtnih slučajeva, jer smo svjedoci da se to često dešava. Mislim da bi ovaj Zakon trebao obezbijediti bolju zaštitu radnika na radu – smatra Fahrudin Šahović, predsjednik SSS TK.

Novi Zakon o zaštiti na radu proširuje i razrađuje nadležnosti inspekcije, te definiše ingerencije kantonalnih i federalnih inspekcija. Uređen je i sistem kazni i vrste prekršaja. Posebne norme se uvode za pripadnike Oružanih snaga BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova do donošenja posebnih propisa kojima će se urediti njihov status iz oblasti zaštite na radu.