Dan Armije RBiH u Banovićima: Sjećenje na zlatne ljiljane i pomoć borcima

U povodu Dana Armije RBiH, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Banovići organizovalo  je tradicionalno okupljanje na spomeniku i mjestu pogibije Zlatnog ljiljana Esada Smajića Kobre, dok su predstavnici Organizacije demobilisanih boraca Općine podijelili jednokratnu novčanu pomoć socijano ugroženim članovima.