Pendeš: Približavanje euroatlantskim integracijama u fokusu MOBiH-a i OSBiH

SARAJEVO, 1. decembra (FENA) – Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš istaknula je u razgovoru za Fenu da napori u kontekstu približavanja euroatlantskim integracijama ostaju i nadalje u fokusu aktivnosti Ministarstva odbrane BiH (MOBiH) i Oružanih snaga BiH (OSBiH).

Razgovarao: Muamer Selimbegović

– Imajući u vidu kako je strategijsko opredjeljenje BiH biti članica europskih i euroatlantskih integracija u prvom redu smatram kako su upravo aktivnosti na tome polju obilježile 2017. godinu – kazala je Pendeš u razgovoru povodom 12. godišnjice i Dana OSBiH, 1. decembra.

U tom kontekstu potcrtava da su MOBiH i OSBiH i u ovoj godini pokazali trajnu posvećenost na planu knjiženja perspektivne vojne imovine, sudjelovanja u operacijama potpore miru, te rješavanja viškova naoružanja, streljiva i minsko eksplozivnih sredstava i angažiranja u procesu deminiranja, kao i brojnim drugim aktivnostima, poduzetim s ciljem učinkovitijeg djelovanja.

U osvrtu na segment civilno-vojne suradnje ističe da će 2017. godina ostati upamćena i po velikom broju intervencija pripadnika OSBiH na gašenju požara, pri čemu su prednjačile helikopterske posade, ali i pješačke postrojbe na tlu.

– Želim istaknuti da smo zahvalni svima njima, koji su 53 dana neprekidno djelovali na gašenju požara u 15 općina diljem BiH. Na koncu, zasigurno s punim pravom mogu kazati kako su MO i OSBiH tijekom 2017. godine u potpunosti ispunile sve zakonske obveze i zadaće – naglašava ministrica odbrane BiH.

U pogledu ispunjavanje Talinnskog uvjeta za aktivaciju MAP-a (Membership Action Plan), odnosno Akcijskog plana za članstvo u NATO-u i planirane dinamike, ministrica Pendeš podsjeća da je do sada uknjiženo 30 perspektivnih vojnih lokacija, te da postoji realan osnov za knjiženje još nekoliko lokacija do kraja godine.

Istodobno, konstatira da Ministarstvo odbrane BiH ulaže maksimum napora i da vjeruje da je to prepoznato i kod partnera u NATO-u, te očekuje da će se početkom mjeseca u Glavnom sjedištu NATO-a dobiti načelna potpora za aktivaciju MAP-a, a da samu aktivaciju očekuje u narednim mjesecima.

Kada se radi o sudjelovanju pripadnika OSBiH u mirovnim operacijama, navodi da su OSBiH i u ovoj godini nastavile i proširile sudjelovanje u mirovnim misijama, UN-a,  NATO-a i EU-a u kojima trenutno sudjeluje 66 pripadnika.

– U operaciji potpore miru u Afganistanu nalazi se 57 pripadnika OSBiH. Navedena misija je proširena s dva pripadnika vojne policije OSBiH sredinom 2017. godine. U UN-mirovnoj misiji u Kongu i Maliju nalazi se ukupno sedam pripadnika OSBiH, a u misiji EU-a u Srednjoafričkoj Republici imamo dva stožerna časnika – precizira Pendeš, podsjećajući da je do sada u sklopu spomenutih misija sudjelovalo više od 1.300  pripadnika OSBiH, koji su u najboljem svjetlu predstavljali našu zemlju, a što je potvrđeno i tokom nedavne posjete pripadnicima OSBiH u Afganistanu.

Na upit u vezi s aktivnostima na planu uništavanja viška naoružanja, uključujući i poboljšanje sigurnosti na lokacijama skladištenja, odgovara da se u cilju povećanja stepena ukupne sigurnosti u BiH ulažu napori kako bi se neperspektivno naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva (MES) uklonili.

– Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH su u ovom segmentu tijekom godine bile usredotočene na nastavak realizacije procesa demilitarizacije streljiva u vojnim kapacitetima, te izvršenju stopostotnih inspekcija na lokacijama skladištenja streljiva i MES-a – pojašnjava.

U skladu s Planom operacija sa streljivom i MES-om za 2017. godinu, demilitarizirano je više od 1.500 tona streljiva i MES-a i izvršena inspekcija 4.128 tona streljiva, te su do sada inspekcije završene na 11 lokacija, a ostala je još jedna lokacija čiji je završetak planiran za 2018. godinu.

Uporedo s uništavanjem viškova naoružanja, OSBiH angažirane su i u procesu deminiranja, te tako na najneposredniji način doprinose implementaciji Strategije protuminskog djelovanja.

– Naši vojni demineri sudjeluju s više od 20 posto ukupnih deminerskih kapaciteta u BiH. Do sada su OSBiH od početka kampanje deminirale više od  34,8 milijuna metara kvadratnih teritorija i pri tome je pronađeno i uništeno više od 6.780 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) – pojašnjava ministrica odbrane BiH.

Prema raspoloživim pokazateljima, u 2017. godini angažiranjem resursa OSBiH deminirano je 2.641.400 metara kvadratnih ili oko 84,6 posto od planiranog za ovu godinu pri čemu je pronađeno i uništeno 729 različitih komada ubojitih sredstava, od čega 464 komada protutenkovskih i protupješačkih mina i 265 komada NUS-a. U 2017. godini na upotrebu krajnjem korisniku je predato 25 deminerskih radilišta na prostoru 18 općina širom BiH, a OSBiH su trenutačno angažirane na 18 deminerskih radilišta diljem BiH s više od 350 deminera.

– Bosna i Hercegovina je još u samom vrhu kada je u pitanju zagađenost minama i NUS-om, te se po ovom pitanju svrstava u jednu od najnesigurnijih zemalja na prostoru Europe. Pokazatelji govore da trenutačna veličina minsko sumnjive površine u odnosu na ukupan teritorij naše zemlje iznosi oko 1.000 km2, odnosno 2,2 posto, na kojoj je ugroženo oko 15 posto stanovništva BiH, što predstavlja jedan od najvećih sigurnosnih, ekonomskih, humanitarnih, socijalnih i razvojnih rizika u BiH – napominje Pendeš.

Govoreći o dinamici na planu obuke, opremanja i modernizacije OSBiH, te na kadroskoj popuni, uključujući i prijem iz civilstva u oficirski kor, ministrica odbrane BiH ističe da je u 2017.godini nastavljen kontinuirani proces individualne i kolektivne obuke pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava sukladno Smjernicama i odobrenim Godišnjim planom obuke OSBiH.

– U tom periodu realizirane su tri vježbe vanjskog ocjenjivanja: ‘Dinamičan odgovor’ u kojima je sudjelovalo preko 2.100 pripadnika OSBiH te jedna vježba sa EUFOR-om. OSBiH trenutačno imaju tri deklarirane postrojbe koje su uspješno završile ocjenjivanje druge razine i dobile su status ‘Borbeno spremne’, dok će ostalih osam deklariranih postrojbi OSBiH svoju posljednju razinu ocjenjivanja realizirati u 2018. godini – precizira.

Kako, nadalje, navodi, pripadnici OSBiH uspješno su sudjelovali i na devet međunarodnih vježbi u sklopu kojih je angažirano 213 pripadnika OSBiH.

– Također, OSBiH su svoj puni doprinos dale u samoj potpori, organizaciji i sudjelovanju u vježbama koje su tijekom 2017. godine realizirane u BiH, a tu prije svega mislim na međunarodnu vježbu ‘Jackal Stone 17’ i međunarodnu vježbu ‘Bosna i Hercegovina 2017’ – navodi Pendeš.

Po njenim riječima, u pogledu ljudskih resursa glavni cilj jeste poboljšanje kadrovske strukture, naročito kada je riječ o podmlađivanju.

Aktuelni podaci pokazuju da su tokom 2017. godine u OSBiH primljena 284 vojnika, te da je trenutno na obuci u Centru za osnovnu obuku u Pazariću 147 kandidata koji će, ukoliko uspješno završe osnovnu vojničku obuku, potpisati ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu s 01.01.2018. godine.

Inače, od 2008. do 2017. godine u sastav OSBiH primljeno 4.723 mladih vojnika, a kada se radi o prijemu podoficirskog kadra primarna metoda je odabir iz postojećeg vojničkog sastava, koji se vrši putem internog natječaja/oglasa i u vezi s tim u 2017. godini raspisan je natječaj za prijem 30 podoficira.

– Kada je u pitanju prijam mladih časnika iz građanstva, u 2017. godini primljen je 31 časnik, a trenutačno je na obuci u Travniku 67 kadidata. Nakon završetka obuke i svečane prisege 01. 01. 2018.godine oni će biti primljeni u djelatnu vojnu službu. Do sada je iz građanstva primljeno 74 mlada časnika – navodi ministrica odbrane BiH.

Na upit u vezi s aktivnostima planiranim za narednu godinu, ministrica Pendeš je kategorična, te naglašava da će i naredna godina biti u znaku izvršavanja utvrđenih prioriteta, „nepromijenjenih misija i zakonom definiranih zadaća na dobrobit svih građana i jačanja ugleda naše zemlje u svijetu, usprkos nepovoljnim financijskim aspektima“.

Nadalje, navodi da MOBiH, među ostalim, planira nabavku novih helikoptera i motornih vozila putem višegodišnjih projekata koje je odobrilo Vijeće ministara BiH, te upozorava da je proračun i dalje restriktivan, a da su izdvajanja za odbrambene troškove manja od jedan posto BDP-a, što za posljedicu ima da se oko 80 posto proračuna troši na personal.

Mišljenja je da bi aktivacija MAP-a u tom kontekstu djelovala kao zamajac za provedbu dokumenta „Pregled odbrane“ i pratećeg Plana modernizacije OSBiH, koje je Predsjedništvo BiH odobrilo.

– Pripadnici OSBiH dio su našeg društva i nisu imuni na gospodarske, političke i svake druge izazove s kojima se suočavaju svi naši građani. No mi smo svjesni svojih misija i uporni da te misije ispunjavamo. Pri tome, poštujemo i tradicije naših raznolikosti, sve u cilju jačanja zajedništva u Oružanim snagama. Stoga i danas, kad obilježavamo dvanaestu obljetnicu formiranja OSBiH možemo s ponosom reći da su pripadnici OSBiH zasigurno bolji dio našega društva – kazala je ministrica odbrane BiH Marina Pendeš u razgovoru za Fenu.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...