Dan otvorenih vrata na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli danas je otvorio svoja vrata za maturante. Oni su imali priliku da se upoznaju sa uslovima i načinima rada na ovom fakultetu. Voditelji pet odsjeka prezentirali su nastavne programe i budućim studentima pokazali kabinete i laboratorije. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli maturanti, prema svojim afinitetima mogu birati jedan od pet odsjeka, a to su: matematika, fizika, hemija, biologija i geografija.  Meliku Damadžić privukla je primijenjena fizika: „Ja sam završila Srednju medicinsku školu i ono što smo mi radili u medicinskoj školi iz predmeta fizika ovdje sam uspjela da potkrijepim eksperimentima, da opipam i vidim. Nije bila samo sušta teorija“. I na ostalim studijskim odsjecima na Prirodno-matematičkom fakultetu praktična nastava je modernizovana. Studenti će znanje moći i primijeniti.  „Pored bavljenja fundamentalnom naukom, nakon završetka ovog fakulteta velika je i mogućnost zaposlenja. Ranije se karijera nastavljala isključivo u sektoru obrazovanja. Iako je to važan aspekt našeg rada, mogućnosti zapošljavanja su se proširile na privredu. Jako malo je naših studenata na birou za zapošljavanje“, rekao je  Vedad Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli . Predstavnici Univerziteta u Tuzli je organizovali su „Dane otvorenih vrata“ na svih 13 fakulteta, kako bi maturantima olakšali odabir zanimanja. Maturanti su ranije imali priliku upoznati se sa načinom rada na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Tehnološkom, Farmaceutskom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Danas su bili u posjeti Prirodno-matematičkom fakultetu, sutra na Akademiji dramskih umjetnosti, dok će Dan otvorenih vrata na Ekonomskom i Mašinskom fakultetu biti 20. aprila, na Pravnom 21., Filozofskom 24., a na Medicinskom  fakultetu 27. aprila. Početkom maja maturantima će svoja vrata otvoriti Fakultet elektrotehnike (4.maja) i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (od 7. do 9. maja).

Pročitajte...