VIDEO: Dan Otvorenih vrata Sigurne kuće UG „Vive žene“

U okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama,  Udruženje građana „Vive žene“ upriličile su danas dan Otvorenih vrata Sigurne kuće. Sigurna kuća je mjesto za krizni smještaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja, koje su prinuđene da sigurnost i zaštitu potraže izvan svog doma i zaštite se od nasilja. Nažalost bilježi se trend povećanja broja osoba koje traže sklonište u ovoj kući. Podršku Kampanji 16 dana aktivizma dali su i predstavnici Skupštine i Vlade TK.

Sigurna kuća Udruženja građana „Vive žene“ je sklonište koje žrtvi omogućava da uz stručnu podršku sanira posljedice trauma, prekine boravak u nasilnom okruženju i kreira kvalitetnu budućnost. Naša sagovornica je nakon 42 godine nasilja odlučila prekinuti začarani krug nasilja u kojem je živjela i potražiti pomoć.

Nažalost, posljednjih godina raste broj korisnica Sigurne kuće. Žrtve ovdje dobijaju sveobuhvatnu zaštitu i vraćaju se normalnom životu.

Ove godine u Kampanju 16 dana aktivizma svoj puni doprinos u podizanju svijesti o značaju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja dali su predstavnici Vlade i Skupštine TK. Kanton je ove godine ispunio svoju zakonsku obavezu i u pogledu finansiranje Sigurne kuće.

Podršku u radu Sigurne kuće Udruženja Vive žene daje i nekoliko lokalnih zajednica iz TK, Živinice, Gračanica, Lukavac, Kladanj i Banovići. Grad Tuzla je još prije 25 godina podržao rad Udruženja Vive žene tako što im je dao zemljište i objekat u kojem su smješteni.

Ovo je bila prilika da se apeluje na javnost da smo dužni dati doprinos u preveniranju i prijavi rodno zasnovanog nasilja. Ni jedna žena ne smije trpiti nasilje.

Predstavnice Udruženja „Vive žene“ danas su uručile zahvalnice svima koji su tokom ptoteklih godina pomogli u radu Sigurne kuće. U okviru Globalne kampanja 16 dana aktivizma, koja ove godine obilježava 30 jubilej bit će upriličene brojne aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju podrške žrtvama bilo koje vrste rodno zasnovanog nasilja, seksualnog ili nasilja u porodici. Kampanja traje do 10.decembra kada se obilježava  Međunarodni dan ljudskih prava.

Pročitajte...