Danas redovna sjednica Vlade TK

Danas se održava 52. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona na kojoj će biti razmatrane informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2021. godine.

Za sjednicu je predviđen Dnevni red od 20. tačaka, među kojima će se razmatrati i informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2021/2022. godine, kao i informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona

Na sjednici će se razmatrati i smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravtvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Također,razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o odbravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, kao i davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa tražit će od Vlade saglasnost za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a bit će razmatran i prijedlog o odobravanju sredstava Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari sa budžetske pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima”.

Ured za informisanje Vlade Tk

Pročitajte...