Danas se obilježava Svjetski dan televizije

Danas se obilježava Svjetski dan televizije, jednog od najuticajnijih medija u savremenom svijetu, koji presudno utiče na formiranje javnog mišljenja. Riječ je o mediju koji je dovoljno moćan da, kako vjeruju stručnjaci, u pojedinim državama, zavisno od stepena obrazovanja građana i životnog standarda, presudno utiče na formiranje javnog mišnjenja.

Televizija je i danas najveći izvor potrošnje videozapisa, iako se koristi već decenijama.

Broj domaćinstava s televizijskim aparatima širom svijeta i dalje raste, iako su se veličine ekrana promijenile, kao i broj ljudi koji postavljaju sadržaj na različitim platformama. Interakcija između novih i tradicionalnih oblika emitovanja stvara odličnu priliku za podizanje svijesti o važnim pitanjima s kojima se suočava svijet.

Priznajući sve veći utjecaj koji televizija ima na donošenje odluka pružanjem svjetske pažnje sukobima i prijetnjama miru i sigurnosti i njenoj potencijalnoj ulozi u izoštravanju fokusa na druga važna pitanja, uključujući ekonomska i socijalna pitanja, Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. novembar kao Svjetski dan televizije, rezolucijom koja je donesena 17. decembra 1996.

Svjetski dan televizije nije toliko obilježavanje televizije kao alata, već filozofije koju predstavlja. Televizija predstavlja simbol komunikacije i globalizacije u savremenom svijetu.

Pročitajte...