Pred delegatima je i Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine.

Delegati će razmatrati i 74 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, kao i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu.

Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu također će biti pred delegatima Doma naroda.

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje nekoliko delegatskih inicijativa među kojima je i inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i RS.

Također i inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini.

Delegati bi danas trebali dati i saglasnost na ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora, najavljeno je iz Doma naroda.