Danas sjednica OV Lukavac

U Lukavcu će zasijedati vijećnici Općinskog vijeća. Između ostalog, predviđeno je razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem izvršenju Budžeta općine Lukavac za period 01.01. do 31.12.2017. godine, razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukvac za period 01.01. do 31.03. 2018. Godine. Na dnevnom redu je i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja, kao i razmatarnje prijedloga i donošenje odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i izmještanje dijela trase regionalne ceste Lukavac – Vijenac – Banovići.