Sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Rang-listu uspješnih kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH, čiji je predlagač Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o Državnom programu IPA 2018 za BiH; Informacije o napretku u implementaciji programa prekogranične/teritorijalne saradnje iz okvira IPA I i IPA II za 2017. godinu te Informacije o pripremi Prijedloga akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2018. godinu.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju „Ališić i drugi“.

Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, čiji je predlagač Mirsad Đonlagić, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.