Danas sjednica Vlade TK

Danas će zasijedati Vlada TK. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za prva tri mjeseca ove godine.  Biće razmatran i Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Kantonalna Vlada danas će razmatrati i Izvještaje o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli, Službe za zapošljavanje TK, Zaštićenog pejzaža “Konjuh” i “Međunarodnog aerodroma Tuzla”. Vlada bi trebala razmatrati  i Informacije o realizaciji projekata Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, po zaključcima Vlade.