Danas Svjetski dan romskog jezika

Svjetski dan romskog jezika obilježava se 5. novembra, a od 2016. godine ovaj datum je ušao u zvanični kalendar datuma u BiH i to na inicijativu Udruženje „Kali Sare“.
– Nadamo se da će institucije u BiH u narednom periodu ovaj datum obilježavati sa konkretnim aktivnostima i inicijativama za uvidenje romskog jezika u obrazovnom sistemu – kazala je za Fenu izvršna direktorica Udruženja “Kali Sara” Sanela Bešić. Dodala je da izučavanje maternjeg jezika ima za cilj očuvanja identiteta.
Na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu 5. novembra 2008. godine predstavnici Roma iz 17 zemalja svijeta usvojeli su i potpisali Povelju o proglašenju 5. novembra za Svjetski dan romskog jezika. Godinu dana kasnije na Međunarodnoj konferenciji održanoj također u Zagrebu donijeta je Deklaracija kojom se 5. novembar proglašava Svjetskim danom romskog jezika.
Romski jezik danas se govori u 150 zemalja svijeta.
Interes za izučavanje romskog jezika u BiH sigurno postoji, kaže Bešić, govoreći da to može tvrditi prema broju djece i starijih koji dolaze na radionice koje organiziraju nevladine organizacije.
Prema procjeni nevladinog sektora u BiH oko 40 hiljada Roma živi u BiH.

Pročitajte...