Danas u Tuzli Druga BH sedmica inženjerstva

Danas će u Tuzli bizi organizirana Druga međunarodna BH sedmica inženjerstva. Inovativnost i digitalizacija, najnovije tehnologije i rezultati uspješnih praksi će biti osnova ove konferencije. Konferencija je dobila preporuku sa svih nivoa vlasti i vlada u BiH, a odazvali su se i najuspješniji Bosanci i Hercegovci koji u svijetu postavljaju nove standarde, prakse i rezultate u inženjerstvu.