Danas u Tuzli redovna sjednica Vlade TK

U Tuzli je u toku redovna sjednica Vlade TK. Na dnevnom redu je, uz ostale, Odluka o kategorizaciji turističkih mjesta. Vlada razmatra Analizu društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, te nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja. Na dnevnom redu je i Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u ovoj godini, a razmatra se i prijedlog Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona također u ovoj godini. Imenovanje Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu do 2027. godine također je predviđeno za danas.

Pročitajte...